Wyszukaj

Drukuj

Fundacja zbieramy Razem

Zobacz wszystkie ogłoszenia admin
Fundacja zbieramy RazemFundacja zbieramy RazemFundacja zbieramy RazemFundacja zbieramy RazemFundacja zbieramy Razem

Opis

Nazwa firmy: zbieramyrazem.org
Siedziba firmy: Gdańsk
Treść Ogłoszenia: Fundacja Zbieramy Razem to organizacja pozarządowa została założona 2014 roku w Gdańsku z inicjatywy przez Irenę i Piotra Barszczewskich.
Misją Fundacji Zbieramy Razem jest niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.
Ważnym Elementem działań Fundacji Zbieramy Razem jest pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, której doświadczyli nagle pod wpływem tragedii osobistej lub w wyniku klęski żywiołowej czy pożaru.
Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego oraz ich zubożeniu jest ważnym elementem i stanowi jeden z głównych celów działalności organizacji.
Fundacja nawiązuje wszechstronną współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.
Organizujemy i promujemy wolontariat z naciskiem na tzw. e-wolantariat w mediach społecznościowych. Staramy się organizować działania aktywizacyjne w zakresie rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.
Prowadzimy działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z naciskiem na osoby słabiej usytuowane zagrożone wykluczeniem.

Wartości nadrzędne, którymi kierujemy w Fundacji:
Etyka, lojalność, uczciwość
Niezależność
Równość i tolerancja
Profesjonalizm i odpowiedzialność

Fundacja Zbieramy Razem działa poprzez organizowanie:
kampanii społecznych,
akcje na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, ludzi starszych czy osób zagrożonych wykluczoniem,
organizujemy warsztaty i szkolenia,
udzielanie pomocy finansowej w refundacji leczenia, protezowania, zakupu leków,
porady psychologiczne i obywatelskie,
wydawnictwa, konkursy
Nasze działania są zawsze nastawione na realne potrzeby podopiecznych wynikają bezpośrednio z ich doświadczenia i są kierowane zarówno do nich samych, jak i społeczeństwa, władz lokalnych i sejmowych.
Uczestniczymy w debatach medialnych i społecznych mających na celu poprawę sytuacji matek zarówno na polu prywatnym, jak i zawodowym.
Udostępniamy Platformę Finansowania Społecznościowego (Crowdfounding) dla ludzi potrzebujących pomocy.
Współpracujemy z mediami w celu nagłośnienia problemów osób niepełnosprawnych i ludzi starszych Polsce i staramy się tym samym rozpocząć debatę społeczną.
Strona www: zbieramyrazem.org

Lokalizacja

Mapa lokalizacji firmy:

Region kier. oferty:
Cała Polska

Miejscowość: Gdańsk, Wyzwolenia 29c/11

Kontakt

Telefon: 507090939
Wyślij email
Kontakt przez PMS